ระบบค้นหาลำดับรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จดลำดับรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และลำดับเซ็นส่ง ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องแนะแนว